Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pondělí 24.9.2018
Nepřítomní učitelé0123456789
Ponikelská Vladimíra--HavKol..Čer..
Šatrová Zdeňka..MarHorSou
Žohová Alena------
Změny v rozvrzích učitelů:
Červeňová Lada6. hodsupl. (Pon)IVT5.C (5CIP)+(INF1)
Havlíčková Renata3. hodsupl. (Pon)Přvd5.A(NUS)
Horáčková Eva3. hodsupl. (Šat)Mat9.A(PON)
Maršálková Monika2. hodsupl. (Šat)Mat7.B(ŠAT)
Soukup Tomáš4. hodsupl. (Šat)Ch9.A(PON)
5. hododpadáAj9.I (9AJS)+zrušeno
6. hodnavíc Aj9.I (9AJS)(PON)
Šatrová Zdeňka5. hodpřesun <<Ch9.I(FCH)z 6. hod
6. hodpřesun >>Ch9.Ina 5. hod
Šestáková Helena5. hodpřesun <<VZ9.A(PON)z 6. hod
6. hodpřesun >>VZ9.Ana 5. hod
Týmová Jaroslava1. hodpřesun <<VV7.A(ŠMA)z 25.9. 6. hod
Ullmannová Andrea7. hodpřesun <<ZNJ8.A(BAB)z 25.9. 3. hod
Kolářová Jana4. hodspojeno (Pon)ZNJ7.B (7JAZ)+(DKOL)
Změny v rozvrzích tříd:
5.A3. hodPřvd(NUS)suplujeHavlíčková Renata(Pon)
5.B6. hodIVT5BIP(INF1)suplujeČerveňová Lada(Pon)
5.C6. hodIVT5CIP(INF1)suplujeČerveňová Lada(Pon)
7.A1. hodVV(ŠMA)přesun <<Týmová Jaroslavaz 25.9. 6. hod
1. hodMatodpadá(Šat)
4. hodZNJ7JAZ(DKOL)spojíKolářová Jana(Pon)
7.B2. hodMat(ŠAT)suplujeMaršálková Monika(Šat)
4. hodZNJ7JAZ(DKOL)spojíKolářová Jana(Pon)
8.A7. hodZNJ(BAB)přesun <<Ullmannová Andreaz 25.9. 3. hod
7. hododpadá(Pon)
9.A3. hodMat(PON)suplujeHoráčková Eva(Šat)
4. hodCh(PON)suplujeSoukup Tomáš(Šat)
5. hodVZ(PON)přesun <<Šestáková Helenaz 6. hod
5. hodAj9AJSodpadá(Sou)
5. hodNj9NJPodpadá(Pon)
6. hodAj9AJS(PON)navícSoukup Tomáš
6. hodVZpřesun >>na 5. hod
9.I5. hodCh(FCH)přesun <<Šatrová Zdeňkaz 6. hod
5. hodAj9AJSodpadá(Sou)
5. hodNj9NJPodpadá(Pon)
6. hodAj9AJS(PON)navícSoukup Tomáš
6. hodChpřesun >>na 5. hod