Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Úterý 30.6.2020
Změny v rozvrzích učitelů:
Babušíková Dagmar0. hododpadáTV7.A (Dív)zrušeno
1. hodnavíc TH9.A(BAB)
6. hododpadáTV7.B (Dív)zrušeno
Bärová Blanka1. hodnavíc TH7.B(BÄR)
1. hododpadáMat9.Bzrušeno
2. hododpadáPřps8.Azrušeno
3. hododpadáMat7.Bzrušeno
4. hododpadáPřps7.Azrušeno
5. hododpadáPřps6.Czrušeno
Biedermannová Jana1. hodnavíc TH7.A(BIE)
1. hododpadáMat9.Azrušeno
3. hododpadáMat7.Azrušeno
4. hododpadáMat6.Czrušeno
5. hododpadáCMa9.B (9BZI)+zrušeno
Hemelíková Monika1. hodnavíc TH6.B(MAR)
1. hododpadáTV6.C (6CD2)+zrušeno
2. hododpadáDěj9.B+zrušeno
3. hododpadáZem6.Azrušeno
4. hododpadáDěj6.Azrušeno
6. hododpadáDěj6.Czrušeno
Horáčková Eva2. hododpadáFy8.Bzrušeno
5. hododpadáFy7.Bzrušeno
Kejř Martin0. hododpadáTV7.A (Chl)zrušeno
1. hododpadáTV7.A (Chl)zrušeno
5. hododpadá6.B (6B-A)zrušeno
6. hododpadá6.B (6B-A)zrušeno
Koubek Jiří2. hododpadáMat6.Bzrušeno
Maršálková Monika1. hododpadáČj1.Bzrušeno
2. hododpadáMat1.Bzrušeno
3. hododpadáTV1.Bzrušeno
4. hododpadáČj1.Bzrušeno
5. hododpadáHV1.Azrušeno
Němcová Lucie4. hododpadáAj6.Bzrušeno
5. hododpadáAj8.B (8B-A)zrušeno
Nushartová Martina1. hododpadáČj1.Azrušeno
2. hododpadáMat1.Azrušeno
3. hododpadáPrvk1.Azrušeno
4. hododpadáČj1.Azrušeno
5. hododpadáVV1.Bzrušeno
Ponikelská Vladimíra1. hodnavíc TH6.C(PON)
3. hododpadáFy6.Czrušeno
4. hododpadáZNJ8.A (8A-A)zrušeno
6. hododpadá9.B+zrušeno
8. hododpadáVV6.Czrušeno
9. hododpadáVV6.Czrušeno
Soukup Tomáš1. hodnavíc TH6.A(SOU)
1. hododpadáAj6.Azrušeno
3. hododpadáAj9.Azrušeno
4. hododpadáAj9.Bzrušeno
5. hododpadáAj8.B (8B-B)zrušeno
Šatra Milan1. hododpadáVV7.A (Dív)zrušeno
3. hododpadáSI8.B (8BSI)+zrušeno
5. hododpadáSI9.B (9BSI)+zrušeno
6. hododpadáVV7.B (Chl)zrušeno
Šatrová Zdeňka1. hodnavíc TH8.B(ŠAT)
1. hododpadáMat8.Azrušeno
2. hododpadáMat6.Azrušeno
3. hododpadáCMa8.B (8BZI)zrušeno
4. hododpadáMat8.Bzrušeno
5. hododpadáCh8.Azrušeno
Šestáková Helena1. hodnavíc TH9.B(ŠES)
2. hododpadáZSV7.Bzrušeno
3. hododpadáČj9.Bzrušeno
4. hododpadáČj9.Azrušeno
5. hododpadáZSV7.Azrušeno
Šmatová Dana1. hodnavíc TH8.A(ŠMA)
1. hododpadáČj8.Bzrušeno
2. hododpadáČj6.Czrušeno
3. hododpadáCČJ8.A (8AZI)zrušeno
5. hododpadáMV6.Azrušeno
6. hododpadáMV6.Azrušeno
Týmová Jaroslava5. hododpadá6.B (6B-B)zrušeno
6. hododpadá6.B (6B-B)zrušeno
7. hododpadáVV8.Bzrušeno
8. hododpadáVV8.Bzrušeno
Ullmannová Andrea1. hododpadáČj7.Bzrušeno
2. hododpadáČj7.Azrušeno
3. hododpadáČj6.Bzrušeno
4. hododpadáZNJ8.A (8A-B)zrušeno
Baierová Iveta4. hododpadáHV7.Bzrušeno
Změny v rozvrzích tříd:
1.A1. hodČjodpadá(Nus)
2. hodMatodpadá(Nus)
3. hodPrvkodpadá(Nus)
4. hodČjodpadá(Nus)
5. hodHVodpadá(Mar)
1.B1. hodČjodpadá(Mar)
2. hodMatodpadá(Mar)
3. hodTVodpadá(Mar)
4. hodČjodpadá(Mar)
5. hodVVodpadá(Nus)
6.A1. hodTH(SOU)navícSoukup Tomáš
1. hodAjodpadá(Sou)
2. hodMatodpadá(Šat)
3. hodZemodpadá(Hem)
4. hodDějodpadá(Hem)
5. hodMVodpadá(Šma)
6. hodMVodpadá(Šma)
6.B1. hodTH(MAR)navícHemelíková Monika
1. hodTVDívodpadá(Hem)
2. hodMatodpadá(Kou)
3. hodČjodpadá(Ull)
4. hodAjodpadá(NěmL)
5. hod6B-Aodpadá(Kej)
5. hod6B-Bodpadá(Tým)
6. hod6B-Aodpadá(Kej)
6. hod6B-Bodpadá(Tým)
6.C1. hodTH(PON)navícPonikelská Vladimíra
1. hodTV6CD2odpadá(Hem)
2. hodČjodpadá(Šma)
3. hodFyodpadá(Pon)
4. hodMatodpadá(Bie)
5. hodPřpsodpadá(Bär)
6. hodDějodpadá(Hem)
8. hodVVodpadá(Pon)
9. hodVVodpadá(Pon)
7.A0. hodTVChlodpadá(Kej)
0. hodTVDívodpadá(Bab)
1. hodTH(BIE)navícBiedermannová Jana
1. hodVVDívodpadá(ŠatM)
1. hodTVChlodpadá(Kej)
2. hodČjodpadá(Ull)
3. hodMatodpadá(Bie)
4. hodPřpsodpadá(Bär)
5. hodZSVodpadá(Šes)
7.B1. hodTH(BÄR)navícBärová Blanka
1. hodČjodpadá(Ull)
2. hodZSVodpadá(Šes)
3. hodMatodpadá(Bär)
4. hodHVodpadá(Bai)
5. hodFyodpadá(Hor)
6. hodVVChlodpadá(ŠatM)
6. hodTVDívodpadá(Bab)
8.A1. hodTH(ŠMA)navícŠmatová Dana
1. hodMatodpadá(Šat)
2. hodPřpsodpadá(Bär)
3. hodCČJ8AZIodpadá(Šma)
3. hodSI8ASIodpadá(ŠatM)
4. hodZNJ8A-Bodpadá(Ull)
4. hodZNJ8A-Aodpadá(Pon)
5. hodChodpadá(Šat)
8.B1. hodTH(ŠAT)navícŠatrová Zdeňka
1. hodČjodpadá(Šma)
2. hodFyodpadá(Hor)
3. hodCMa8BZIodpadá(Šat)
3. hodSI8BSIodpadá(ŠatM)
4. hodMatodpadá(Šat)
5. hodAj8B-Aodpadá(NěmL)
5. hodAj8B-Bodpadá(Sou)
7. hodVVodpadá(Tým)
8. hodVVodpadá(Tým)
9.A1. hodTH(BAB)navícBabušíková Dagmar
1. hodMatodpadá(Bie)
2. hodDějodpadá(Hem)
3. hodAjodpadá(Sou)
4. hodČjodpadá(Šes)
5. hodSI9ASIodpadá(ŠatM)
5. hodCMa9AZIodpadá(Bie)
6. hododpadá(Pon)
9.B1. hodTH(ŠES)navícŠestáková Helena
1. hodMatodpadá(Bär)
2. hodDějodpadá(Hem)
3. hodČjodpadá(Šes)
4. hodAjodpadá(Sou)
5. hodSI9BSIodpadá(ŠatM)
5. hodCMa9BZIodpadá(Bie)
6. hododpadá(Pon)